مرورى بر مکتب ماندگار امام (ره) از نگاه مقام معظم رهبری

مرورى بر مکتب ماندگار امام (ره) از نگاه مقام معظم رهبری

در باب مکتب امام، این نکته را ملت عزیز ایران کاملاً میدانند که ارادت و محبت مردم به امام بزرگوار، صرفاً از نوع یک علقه‌ى قلبى و احساسى و عاطفى نیست. اگرچه از لحاظ احساسات و عواطف، محبت امام در دلها موج میزند، اما این...