به گزارش خبرگزاری پنج تن صالحین؛

دوشنبه شب مورخه 96/01/14 اولین جلسه حلقه های شجره طیبه صالحین پایگاه مقاومت بسیج پنج تن آل عبا «ع» در سال 1396 در شهر آشخانه همراه با پذیرایی برگزار شد.

تصاویر این جلسه را در ذیل مشاهده نمائید:

?

?

?

?

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :