حضرت آیت الله خامنه ای: «ما منتظریم که آقای حاج احمد متوسّلیان ان شاءا… بیاید؛ نگویید شهید، ما که خبر نداریم از شهادت ایشان. خداوند ان شاءا… که فرزند شما را – هرجا که هست، هرجور که هست – مشمول لطف و فضل خودش قرار بدهد. ما کـه آرزو میکنیم ان شاءا… خداوند این جوان مؤمن و صالح را برگرداند».

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :