حضرت آیت الله خامنه ای:«ارزش شهدای ما هم باید معلوم باشد. شهدای دفاع از حرم اگر نبودند، ما باید حالا با عناصر فتنه گرِ خبیثِ دشمنِ اهل بیت و دشمن مردم شیعه، در شهرهای ایران میجنگیدیم. در برنامه های دشمن بود دیگر؛ در عراق که بودند، اینها در یک منطقه ای بودند و سعی میکردند خودشان را بکشانند به سمت منطقه ی مرزی با جمهوری اسلامی؛ و خودشان را برسانند به مناطق شرقی شان که همسایه ی جمهوری اسلامی است .

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :