RaefipourRevayatAhd

مجموعه مباحث روایت عهد با سخنرانی استاد رائفی پور را می توانید از پایگاه پنج تن صالحین– پایگاه مقامت بسیج پنج تن آل عبا (ع) شهر آشخانه دریافت کنید.

در سخنرانی های روایت عهد استاد رائفی پور مسائل اساسی را مطرح کرده و با ارائه شواهد و مدارک به تحلیل این مسائل می پردازد. به بیانی دیگر اکثر سخنرانی های استاد رائفی پور که در شهرها و دانشگاه ها و محافل مختلف در سراسر کشور برگزار میگردد زیر مجموعه و چکیده از یکی از سخنرانی های روایت عهد ایشان است. پنج تن صالحین تا سخنرانی های روایت عهد را به شکلی مدون و منظم برای دسترسی سهل تر و سریع تر در اختیار بازدیدکنندگان قرار دهد. با تشکر از همسنگران عزیزمان در سایت مصاف.

شماره  تاریخ  موضوع دانلود صوت صفحه دانلود
1 90/08/26  حقیقت ذوالقرنین کیفیت بالا
2  90/09/10  شجره ملعونه کیفیت بالاکیفیت متوسط
3  90/09/24  حماسه سرخ کیفیت بالاکیفیت متوسط
4 90/08/10 نقدی بر نبرد نیچه و مسیحیت کیفیت بالاکیفیت متوسط
5 94/12/25 اسطوره ۱ – بررسی نقاط ضعف اسراییل کیفیت بالا کیفیت متوسط
6 91/01/31 اسطوره ۲ – قوم برگزیده و ارض موعود کیفیت بالاکیفیت متوسط
7  91/02/14 اسطوره ۲ – قوم برگزیده ۲ کیفیت بالاکیفیت متوسط 
8 91/02/28 اسطوره ۲ – قوم برگزیده ۳ کیفیت بالا کیفیت متوسط 
9 91/03/11 اسطوره ۲ – قوم برگزیده ۴ عبرت ایرانیان کیفیت بالاکیفیت متوسط 
10 91/03/25 نقد فیلم جدایی نادر از سیمین – لایه های ۱ و ۲ کیفیت بالاکیفیت متوسط
11 91/04/08 نقد فیلم جدایی نادر از سیمین – لایه های ۳ و ۴ کیفیت بالاکیفیت متوسط
12 91/04/22 حجاب، محدودیت یا مصونیت ۱ کیفیت بالاکیفیت متوسط
13 91/04/29 حجاب، محدودیت یا مصونیت ۲ کیفیت بالاکیفیت متوسط
14 91/06/02 اسطوره ۳ – ارض موعود ۱ کیفیت بالا کیفیت متوسط
15 91/06/30 محمد رسول الله (ص) کیفیت بالاکیفیت متوسط
16  91/07/13 اسطوره ۳ – ارض موعود ۲ کیفیت بالا کیفیت متوسط
17  91/09/23 امام هادی (ع) و چرایی حمله غرب به مقدسات کیفیت بالاکیفیت متوسط
18  91/10/07 امام هادی (ع) و چرایی حمله غرب به مقدسات ۲ کیفیت بالا کیفیت متوسط
19  91/11/12 فتنه های آخرالزمان کیفیت بالا کیفیت متوسط
20  91/12/17 فتنه شام و تحولات اخیر سوریه کیفیت بالا کیفیت متوسط
21  92/01/29 اسطوره ۳ – ارض موعود ۳ کیفیت بالا کیفیت متوسط
22  92/02/19 یمانی دروغین – قسمت اول کیفیت بالا کیفیت متوسط
یمانی دروغین – قسمت دوم کیفیت بالاکیفیت متوسط
23  92/04/20 اسطوره ۳ – ارض موعود ۴ کیفیت بالا کیفیت متوسط
24  92/05/24 باید ها و نباید های کار در عرصه مهدویت – قسمت اول کیفیت بالا کیفیت متوسط
باید ها و نباید های کار در عرصه مهدویت – قسمت دوم کیفیت بالاکیفیت متوسط
25 92/06/07 باید ها و نباید های دشمن شناسی کیفیت بالا کیفیت متوسط
26 92/06/28 اسطوره ۳ – ارض موعود ۵ کیفیت بالا کیفیت متوسط
27 92/07/18 اسطوره ۳ – ارض موعود ۶ کیفیت بالا کیفیت متوسط
28 92/08/09 اسطوره ۳ – ارض موعود ۷ کیفیت بالاکیفیت متوسط
29 92/10/09 با کشتی نوح (ع) تا کشتی حسین (ع) کیفیت بالاکیفیت متوسط
30 92/11/03 بررسی معضل رمالی و جن گیری کیفیت بالاکیفیت متوسط
31 92/11/17 چگونه زمان خود را مدیریت کنیم کیفیت بالا کیفیت متوسط
32 92/11/23 چگونه زمان خود را مدیریت کنیم ۲ کیفیت بالاکیفیت متوسط
33 92/12/07 شاخ شیطان، نقدی بر فرقه ضاله وهابیت – روز اول کیفیت بالاکیفیت متوسط
شاخ شیطان، نقدی بر فرقه ضاله وهابیت – روز دوم کیفیت بالا کیفیت متوسط
شاخ شیطان نقدی بر فرقه ضاله وهابیت – روز سوم کیفیت بالا کیفیت متوسط
34 93/01/20 نقد فیلم world war z کیفیت بالا کیفیت متوسط عهد ۳۴
35 93/02/18 آندلوسیزه کردن ایران کیفیت بالاکیفیت متوسط عهد ۳۵ فیلم
36 93/05/23 غزه کیفیت بالاکیفیت متوسط
37 93/06/06 صنعت کشاورزی، فرصت ها و تهدید ها ۱ کیفیت بالا کیفیت متوسط
38 93/06/27 صنعت کشاورزی، فرصت ها و تهدید ها ۲ کیفیت بالاکیفیت متوسط
39 93/08/29 خانه عنکبوت کیفیت بالاکیفیت متوسط
40 93/10/11 پرونده آخرالزمانی داعش کیفیت بالاکیفیت متوسط عهد ۴۰
41 93/11/09 نگاه صهیونیزم مسیحی به آخرالزمان شیعه ۱ کیفیت بالاکیفیت متوسط عهد ۴۱
42 93/12/09 نگاه صهیونیزم مسیحی به آخرالزمان شیعه ۲ کیفیت بالا کیفیت متوسط
43 94/01/20 نگاه صهیونیزم مسیحی به آخرالزمان شیعه ۳ کیفیت بالاکیفیت متوسط عهد ۴۳
44 94/05/15 شفافیت کیفیت بالاکیفیت متوسط عهد ۴۴
45 94/06/28 UFO و رائیلیسم ۱ کیفیت بالاکیفیت متوسط عهد ۴۵
46 94/07/23 UFO و رائیلیسم ۲ کیفیت بالاکیفیت متوسط عهد ۴۶
47 94/08/21 زمزمه های نفوذ کیفیت بالاکیفیت متوسط
48 94/09/05 آخرین تکاپوی کفر – راهکار های مقابله با نفوذ کیفیت بالاکیفیت متوسط
49 94/10/10 عروس زهرا (س) کیفیت بالا کیفیت متوسط
50 94/12/13 معماری اسلامی کیفیت بالاکیفیت متوسط فایل ها
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :