به گزارش خبرگزاری پنج تن صالحین؛

جلسه هفتگی حلقه های شجره طیبه صالحین پایگاه مقاومت بسیج پنج تن آل عبا «ع» شهر آشخانه دوشنبه شب مورخه 96/05/23 بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار شد.

شرح برنامه و موضوعات مطرح شده در حلقه نوجوانان و جوانان ( حلقه شهید خالقی ):

سرگروه جدید حلقه نوجوانان برادر بسیجی رضا اجمدی مطالبی را در مورد گروه های تکفیری و ریشه های آنها بیان کردند.

?

شرح برنامه و موضوعات مطرح شده در حلقه پیشکسوتان (حلقه امر به معروف و نهی از منکر ):

سرگروه حلقه پیشکسوتان برادر بسیجی موسی الرضا نعمتی پیرامون آیه 55 سوره اعراف که راجع به دعا با تضرع و خشوع و در خفاء و پنهانی خوانده شود مطالبی را عرض نمودند.

?

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :